Ajaleht TALGULINE nr 8
Talgupäeva vabatahtlik häälekandja

Õueraamatukogu elavdab kogukonnasisest jagamist 13. märts

Tänavuse talgukevade üks üleskutseid meisterdada oma kogukonnale õueraamatukogu
sündis külaliikumise Kodukant ideest midagi elulist ja ühendavat oma kodupaigas
kogukonna heaks ära teha. Õueraamatukogu annab ühtlasi hea võimaluse elavdada
kogukonnasisest suhtlust ning edendada lugemisvara jagamise kõrval ka muude
praktiliste asjade ühiskasutust ja jagamist.


Õue- ja tänavaraamatukogusid leiab juba mitmelt poolt Eestist, ent jagamise idee väärib
laiemat teadvustamist ja juurutamist. Tartus toimivad Karlova ja Supilinna seltsi poolt mitme
aasta eest püsti pandud tänavaraamatukogud omal moel. Värskeim näide tuleb aga Peipsi
äärest, kus selle aasta alguses avas Mesi tare kodumaja Varnja külas esimese
tänavaraamatukogu Sibulateel.

Laiendab lugemise piire
Mesi Tare perenaise Herling Mesi sõnul saadi innustust just Tartust. „Oleme nelja
tegutsemisaasta jooksul palju panustanud kogukonda, algatanud ja kaasa löönud mitmetes
üritustes ning see oli vaid loomulik asjade käik. Eesmärk on ikka ja jälle midagi uut
kogukonnale ning külastajaile pakkuda,“ selgitas ta.

Nii nagu Varnjas, ei paku tänavaraamatukogu kusagil mujalgi konkurentsi kohalikule
raamatukogule, vaid laiendab lugemise piire ja annab kohalikele inimestele lisavõimaluse
suhtluseks ning lugemisvara jagamiseks. Külaliste jaoks tähendab õueraamatukogu aga veel
ühte põhjust tagasi tulla ning kohtuda kohaliku elu ehedusega.

Õue- või tänavaraamatukogu võib valmis meisterdada ja püsti panna oma kogukonna kõige
käidavamasse kohta. See sobib näiteks koos postkastidega ühisele alusele, miks mitte
võõbatuna oma kodukihelkonna värvidesse. Pisikese lugemisvara jagamise riiuli või
raamatukasti võib panna ka siseruumidesse, kus rahvast rohkem käib: seltsimajja, poe juurde,
kortermaja trepikotta jm. Raamatu laenutamisel ei ole tähtaega ning raamatu saab laenutada
kohapeal lugemiseks või kaasa võtmiseks, ja igaüks võib raamaturiiulit täiendada talle
meelepärase lugemisega. Peamine, et raamatutest ja lugemisvara jagamisest oleks rõõmu!

Mesi Tare peremees Marko tutvustamas Sibulatee esimest tänavaraamatukogu

Jagamise idee kandja
Veelgi enam, õueraamatukogu on üks võimalusi, mis aitab kaasa lugemisvara jagamise kõrval
ka muude praktiliste asjade ühiskasutuse edendamisele kogukondades. Kõigil ei peagi ju
olema kõiki majapidamises tarvilikke asju, tehnikat ega muudki, mida tegelikult kasutatakse
ehk vaid korra aastas. Palju säästlikum ning otstarbekam on erinevaid asju kogukonnaliikmete
vahel ühiselt jagada.

Soovitusi õueraamatukogu meisterdamiseks ja praktilisi näpunäiteid selle kasutamiseks ning
ideid ka muude asjade jagamiseks oma kogukonnas leiab talguveebist.