Valik meediakajastusi

Järva Teataja: Amet kutsub eestimaalasi talgupäeval teada andma ohtlikest kaevudest 27. aprill

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga kutsub 5. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest. Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks tuleks ohuala käepäraste vahenditega märgistada või piirata.


Tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid keldreid, mahuteid ja muid selliseid rajatisi on üle Eesti väga palju, kuid paraku puudub reaalne ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. Sellistest rajatistest põhjustatud õnnetuste ära hoidmisele saab meist igaüks kaasa aidata. Talgupäevad on tänuväärt ettevõtmine, kus kümned tuhanded inimesed aitavad kaasa keskkonna korrastamisele. Ohtlikest rajatistest teada andes saab oma panuse anda lisaks ka elukeskkonna ohutumaks muutmisele.

Loe uudist edasi Järva Teataja veebiväljaandest