Talgupäevalised puhastasid Varbolas muinasobjekti 10. mai

Nädaline
10.05.2011
Piret Linnamägi

Üle-eestilisel talgupäeval, 7. mail oli Raplamaa suurimaks objektiks muinaslinnus Varbolas. Kuivanud ja mädanenud puude ning parkimisplatsi vanade piirete kõrvaldamiseks, võsa lõikamiseks ja muu risu koristamiseks kogunes 61 talgulist. Heakorratalgutele lisaks peeti Varbolas ka mõttetalgud.


Varahommikust saadik oli talgujuht Eli Nevski linnuses askeldamas ja talgulisi ootamas. Loomulikult oli enim kaasalööjaid Põlli külast, kuid sama esinduslik oli Varbola küla esindus. Noorte ja vanade, meeste ja naiste kätepaarid olid nii kärmed, et saemeestel tuli tööriistadele valu anda, kui nad ei tahtnud jänni jääda. Keskpäevaks oli linnusevall nähtavam ning platsil laiusid suured oksahunnikud.

,,Me tahame need oksahunnikud hakkpuiduks teha ning need puud, mis hetkel märgistatud, turustada, aga selleks tuleb välja kuulutada hange.

Nii et mõne aja on need oksahunnikud veel linnusel. Mahavõetud metsakuivad ja mädanenud puud võib MTÜ Põlli oma äranägemise järgi ära käsutada," rääkis Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna juhataja Kristjan Maasalu.

Sama osakonna juhataja Märge Rammo sõnul oleks palju rohkem RMK inimesi talgutest osa võtnud, kuid eelmisel päeval oli üleriigiline metsaistutuspäev ning talgupäev langes kokku metsanädala lõpetamisega.

Samas kinnitas Rammo, et tulevikus ollakse valmis nende hallata oleva linnuse heakorra- ja hooldustöödes kaasa lõõma.

Talgusuppi süües võeti päev kokku ning tõdeti: tehtud sai palju ning teha jäi veel küllaga. ,,Mul on hea meel, et nii palju külarahvast oli kokku tulnud. Tore, et inimesed tunnevad huvi maakonna kõige ilusama linnuse vastu. Teha on siin aga veel väga palju, et kõik saaks nii korda, nagu ma oma vaimusilmas näen," sõnas talgujuht Eli Nevski.

Talguline Silvi Ojamuru Raplamaa Omavalitsuste Liidust nentis, et kindlasti tuleb veel korra kokku tulla ja aru pidada, mida linnuses enne rahvusvahelisi puupäevi ära teha. Ühe päevaga ei suuda parimagi tahtmise juures kogu ala korda teha. Ühine oli kõigi arvamus, et turismiobjekt number üks maakonnas, mida eelmisel aastal külastas 15 000 inimest, vajaks abikäsi just RMK-lt.

Praegu teeb seal hooldustöid ja on tubli perenaine Anne Pesti, kuid näiteks parkla uute piirete ümbervahetamine ning ansamblite esinemispaigaks mõeldud katusealune vajavad suuremat remonti. Loodus on oma töö teinud ja objektid amortiseerunud.

Märge Rammo sõnul pole uute rajatiste ehitus hetkel võimalik, kuna tööd, mida RMK oma haldusalas teostama asub, pannakse paika varakult, ehk taotlus peab olema tehtud juba sügisel. Iseküsimus, kes peab taotluse tegema, kui ala kuulub RMK-le.

Selles olid aga kõik mõttetalgulised ühisel nõul, et linnus peab olema kogu aeg korras, et linnuse külastaja tahaks siia tagasi tulla ning peaks just seda paika parimaks lõõgastumiskohaks.

Mõttetalgutel panid töörühmad pead kokku ning nuputasid, milline võiks olla Varbola linnuse meene. Tulemiks oli 20 toredat ideed: oma linnuse raha, magnetid ja korgitserid, kadakast voolitud linnuse teemaline kaart jne. Käsitöömeistritel tuleks käbarad käima panna!

Talgupäevale pani kena punkti simman Varbola rahvamajas koos ansambliga Ah Sa RAKS!