Teeme Ära talgupäeval osalevate korteriühistute vahel auhindade loosimise tingimused

 

  • Loosimise viib läbi Eestimaa Looduse Fond (registrikood 90001457; aadress Magasini 3, Tartu).
  • Loosimine toimub hiljemalt 14. mail 2011 erapooletu isiku juuresolekul. Soovist loosimisel mitte osaleda palume teavitada meid aadressil mariliis@teemeara.ee
  • Loosimises osalevad korteriühistud, kes korraldavad talgupäeval talgud ning registreerivad need hiljemalt 6. mail 2011 (kaasa arvatud) Teeme Ära talgukeskkonnas (http://talgud.teemeara.ee/events).
  • Loosimise auhindadeks on vajalikud tööriistad Bauhofilt, tasuta koolitused Päästeametilt, käsiraamatud EKÜLilt, tasuta aastase korterelamu kaasomandi kindlustuspoliis Swedbank Varakindlustus ASilt. Auhindu võib lisanduda. Kõik auhinnad avaldatakse enne 7. maid Teeme Ära talgupäeva kodulehel www.teemeara.ee.
  • Võitjatega võetakse ühendust Teeme Ära talgukeskkonda sisestatud kontaktandmete teel loosimisele järgneva 5 päeva jooksul ning lepitakse kokku sobilik viis auhinna kättesaamiseks.
  • Auhinna väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata muu asja või teenuse vastu. Samuti ei kompenseeri Eestimaa Looduse Fond võitude kättesaamisega seotud kulutusi.
  • Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on Eestimaa Looduse Fondil ühepoolne õigus katkestada loosimine, teatades sellest koheselt Teeme Ära talgupäeva kodulehe vahendusel.
  • Kõik loosimisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Pretensioonid seoses loosimisega palume saata aadressile mariliis@teemeara.ee. Pretensioonid vaadatakse läbi hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates nende saabumisest eelnevalt nimetatud e-posti aadressi
  • Eestimaa Looduse Fondil on õigus avaldada võitjaks osutunud korteriühistute nimed.
  • Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima käesolevaid reegleid ja kõiki         Eestimaa Looduse Fondi otsuseid, mis on lõplikud.