Küsi toetust!


EAS pakub maavalitsuste kaudu kohaliku omaalgatuse programmi toetust
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. aprill. Taotluse suurus on 25 000 krooni. Taotluste menetlemiseks läheb 40 tööpäeva, mis tähendab, et vastuse saab peale 1. maid. 
Muud nõuded taotlustele:
-Oma- või kaasfinantseering peab olema kogu projekti maksumusest 10%, millest 5% võib olla mitterahaline.
-Tallinnas saab toetust taotleda asumipõhiselt (nt Kristiine, Pirita, Haabersti linnaosa jne.)
-Toetust saab taotleda koristamiseks; mänguväljakute, kiigeplatside, välikäimlate ehitamiseks, remonditöödeks. Oluline on, et kulu tehakse kohaliku arengu toetuseks ning kaasatakse kogukond.
-Toitlustamise kulusid saab katta vaid oma- või kaasfinantseeringu osast.
Toetusi saab taotleda ka Leader programmidest, mis on maakonniti erinevad nii oma suunitluste kui ka tähtaegade poolest. Kõige täpsema info maakondlike Leader programmide kohta saab Leader kohalikest tegevusgruppidest http://www.maainfo.ee/?lang=et&page_id=80
Infot ja abi rahastamise võimaluste kohta saab ka maakondlikest arenduskeskustest